Velkommen til pladsanvisningen-online!

Se, hvordan du kommer godt i gang, her:

Jeg vil skrive mit barn op
Vælg fanen "Dagtilbud" øverst på siden for at skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, daginstitution eller børnehave.

Mit barn skal starte i DUS
Vælg fanen "DUS og DUS2" for at indmelde dit barn i DUS eller Juniorklub.

Som indlogget med NemID

Jeg vil ændre mit ønske om pasning

Jeg vil besvare mit barns pladstilbud

Jeg vil melde mit barn ud

Jeg vil se mit barns plads på ventelisten

Jeg vil søge om økonomisk fripladstilskud

Jeg vil ændre taksten på mit barns pasning