Velkommen til Pladsanvisningen-online.


Jeg vil skrive mit barn op
Vælg fanen "Dagtilbud" øverst på siden for at skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, daginstitution eller børnehave.

Mit barn skal starte i DUS (SFO), DUS2 (SFO2) eller juniorklub
Vælg fanen "DUS og DUS2"
Når du indskriver dit barn i folkeskole til august, kan du nu indskrive til DUS samtidig.
Hvis du venter med at indskrive i DUS, kan du stadig gøre det her frem til august.

Som indlogget med NemID

Jeg vil ændre mit ønske om pasning

Jeg vil besvare mit barns pladstilbud

Jeg vil melde mit barn ud

Jeg vil se mit barns plads på ventelisten

Jeg vil søge om økonomisk fripladstilskud

Jeg vil ændre taksten på mit barns pasning