Beregn betaling

Her kan du beregne din egenbetaling for en plads i Aalborg kommune.
 
Angiv husstandens årlige personlige indkomst. Den personlige indkomst beregnes som husstandens aktuelle indkomst efter AM/ATP-bidrag og pensionsindbetaling. Beløbet omregnes til årsbeløb. Den øvre indkomstgrænse for økonomisk fripladstilskud er 601.199 kr. i 2023. Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens månedsindkomst. Enlige forsørgere får automatisk et ekstra fradrag i indkomsten på kr. 67.719 årligt. Beregningsgrundlaget kontrolleres i forhold til den personlige indkomst godkendt af skat. Indtast antallet af hjemmeboende børn under 18 år ved beregning af økonomisk friplads. I beregningen er der fratrukket 7000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.